Manchester Terrier kennel Corduroy's
Ausstellung Kortrijk 2016

19-11-2016 Top Terrier Show Kortrijk

 Velvet Looks Amazing Magic April NJK 2016

1U/CAC/BOB

Richter: H. Grüttner